Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg skyline

Svendborg kommune

Svendborg kommune

Svendborg skyline

Skarø

Skarø

Luftfoto af Skarø

Velkommen til skorstensfejeren i Svendborg.

   
         
   

 

Hvem er vi


Vi er en privat virksomhed med en fast samarbejdsaftale med Svendborg kommune.

Vi beskæftiger 4 skorstensfejersvende og 1 mester og varetager lovpligtig skorstensfejning og brandpræventivt syn i den gamle Svendborg kommune. Dvs. at vi besøger alle ejendomme med skorstene og ildsteder (oliefyr, brændeovne, pejse og fastbrændselskedler).

Denne ydelse betaler den enkelte husejer over ejendomsskatten.
 

Desuden kan skorstensfejeren mod betaling tilbyde følgende ydelser:

 
  • rensning af brændeovne og kedler
  • opsætning af tagtrin
  • renovering/ reparation af gamle skorstene
  • fjernelse af allikereder samt opsætning af rist
  • råd og vejledning i forbindelse med nyetablering eller ændring af fyringsanlæg
  • tagrenderensning med SkyVac støvsuger system

Denne hjemmeside er ment som en vejledning for kunder. Den vil indeholde et udsnit af det almene behov for oplysninger og råd. Der er også links til relevante hjemmesider, som vedrører faget.
 

Regler for skorstensfejning


- Skorstensfejning er lovpligtigt.

- Generelt skal alle skorstene fejes minimum 1 gang årligt, men hvis der fyres meget med fast brændsel, kan det være nødvendigt at feje oftere. Dette aftales mellem kunden og skorstensfejeren.

- Ved skorstensfejning renses røgrør og røgkanaler samtidig. Er skorstenen tilsluttet sådan, at soden samler sig i ildstedet ved skorstensfejning, renses ildstedet samtidig.
 
 

Brandpræventivt tilsyn


De fleste tror, at vi "bare" renser, men det er kun en del af vores job. Skorstensfejeren foretager også brandpræventivt tilsyn i forbindelse med skorstensfejningen. Her ses efter, at skorstene og ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler.

Skorstensfejeren er forpligtet til at påtale eventuelle fejl og mangler, som han bliver opmærksom på.

Disse kan evt. indberettes til Teknisk forvaltning, såfremt de ikke bliver rettet efter påtale.
 

Gebyr for skorstensfejning


Det gebyr, som man betaler, er en takst, som kommunen har fastsat og er beregnet på, at vi kan rense efter planlagte ruter for hele distriktet.

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Vejledende-takster-for-skorstensfejerarbejde-for-2018-og-2019-id238922/

Det er derfor vigtigt, at man kontakter skorstensfejeren for en anden aftale, hvis den adviserede dag for skorstensfejning ikke passer.

Ydelser uden for de faste fejningsterminer faktureres efter gældende timebetaling + kørsel.

Til Svendborg kommune er der tilknyttet to andre skorstensfejere


Bor man i Gammel Egebjerg kommune skal man kontakte Ole lautrup 6226 2761.

Bor man i Gammel Gudme kommune skal man kontakt Lars Michelsen 6531 3365