Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg skyline

Svendborg kommune

Svendborg kommune

Svendborg skyline

Skarø

Skarø

Luftfoto af Skarø

Alliker

Når foråret nærmer sig, starter fuglenes redebygning.
Desværre har alliker en forkærlighed for at anvende skorstene til det formål. Også selvom den er i brug!

Bor man i et hus med skorsten, skal man derfor være meget opmærksom.

Viser allikepar stor interesse for husets skorsten, kan redebygning forhindres ved at anvende allikeriste.
  Redebygningen kan medføre dårligt aftræk i skorstenen, fugtskader i skorstenen, eller at skorstenspiben helt tilstoppes. Uden aftræk i skorstenspiben kan der i værste fald opstå problemer med kulilteindtrængning i boligen, hvilket kan medfører kulilte forgiftning!

Ved mistanke om alliker i skorstenen, bør man straks kontakte sin skorstensfejer. Han kan fjerne reden og montere en rist, der forhindrer, at allikerne bygger igen.

Alike net
Flokke af unge alliker øver sig også på at bygge rede i skorstene, så der kan være tale om ret store mængder redemateriale, der havner i skorstenspiben.
 
Stoppet skorsten
Skorsten tilstoppet af allikkerede set fra renselem på loft.
 
Allike rede rester fra en enkelt skorsten
Resultat af allikerede materiale i en enkelt skorsten.