Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg skyline

Svendborg kommune

Svendborg kommune

Svendborg skyline

Skarø

Skarø

Luftfoto af Skarø

Besøg af Skorstensfejeren

 "Får vi lidt hjælp, inden vi kommer, gør det skorstensfejningen meget lettere".Dit hjem er skorstensfejerens arbejdsplads. Skorstensfejeren har derfor behov for din hjælp for at gøre sit job bedst muligt. Når du får en meddelelse om, at skorstensfejeren kommer, er det en hjælp, hvis du sørger for, at følgende er gjort inden:

Der er ryddet ved de steder, der skal renses, altså skorsten, brændeovn, oliefyr, renselåger m.v.

Der må ikke være fyret op.

Luk alle spjæld, låger og luftindtag.

Sørg for at tætningsbånd omkring røgrør og låger altid er tætte. Vores forsikring dækker ikke sodskader som følge af mangelfuld tætning, eller manglende vedligeholdelse.

Der er lagt aviser eller lign., hvor der skal afdækkes ved fejning.

Skal der renses fra loftet, er det en hjælp, hvis vejen til loftet er klar.

Sikre adgangsvej til skorstene. Eventuelt overveje at opsætte tagtrin.

Aftal evt. en tid med skorstensfejeren på tlf. 6222 4777 eller ring direkte til den skorstensfejer, som kører i området, på det mobil nr. som fremgår af besøgssedlen. Måske få en nabo til at åbne, eller De kan aftale hvor der ligger en nøgle, hvis ingen er hjemme.

Skorstensfejerne træffes mandag - fredag 7.00 - 15.00.
Andre gode råd:

Stil aldrig noget brændbart foran skorstenens renselemme - dette kan være meget farligt ved evt. skorstensbrand.
 

 Hvis skorstensfejeren skal på loftet, og loftlemmen er lys, er det en god ide at tage loftlemmen af og evt. stille en stige klar, for at undgå tilsmudsning.

Har De planer om at male Deres renselem, er det en god ide at tage den af inden maling, og lade den tørre inden De sætter den på igen, da den ellers vil lime sig fast.
NB

Afgang og tilgang af ildsteder og skorstene skal anmeldes til den lokale Skorstensfejermester. Det gælder også hvis de har byttet deres "gamle" brændeovn / fyringsanlæg ud med et nyt.

Hvis skorstenen er indrettet til at rense fra taget, skal adgangsmulighederne opfylde gældende lovgivning, som findes i:

Fra Bygningsreglementet 2018

§ 317 stk.2

Hvis aftræksystemet (skorsten) er indrettet til rensning fra toppen, skal der være sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsmuligheder hertil.

Bygningsreglementet der vedrører skorstene og ildsteder:

http://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/12/KravLæs mere under menuen Sikkerhed for din skorstensfejer.