Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg skyline

Svendborg kommune

Svendborg kommune

Svendborg skyline

Skarø

Skarø

Luftfoto af Skarø

Brandpræventivt tilsyn Lovkrav

De fleste tror, at vi "bare" renser, men det er kun en del af vores job.

Skorstensfejeren foretager også brandpræventivt tilsyn i forbindelse med skorstensfejningen.
  Her ses efter, at skorstene og ildsteder er i forsvarlig stand og uden fejl og mangler.

Skorstensfejeren er forpligtet til at påtale eventuelle fejl og mangler, som han bliver opmærksom på.