Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg skyline

Svendborg kommune

Svendborg kommune

Svendborg skyline

Skarø

Skarø

Luftfoto af Skarø

Løbesod

Løbesod, eller kondens i skorstenen er ødelæggende og ildelugtende og kan koste dyrt hvis man ikke stopper det i tide.
Kondens opstår når vanddampen i røgen, køles ned til under ca. 50 grader C. Dette sker naturligvis på skorstenens koldeste steder, som er ved skorstenstoppen og på et koldt uisoleret loftrum.

Kondensen trækker ud i skorstenens fuger og mursten, og opløser den sod som sidder der, som så trækker med ud igennem skorstenens sider. Efter nogen tid kan man se brune og brun/sorte skjolder på skorstenens ydersider og på loftet ved etageadskillelsen.

Man kan selv kontrollere om der er kondens i skorstenen, ved at tage renselemmen af oppe på loftet og med en finger gnide på mursten og fuger indvendigt i skorstenen.

Hovedreglen er: bliver fingeren våd og fedtet er der kondens.
Der kan naturligvis også være andre årsager til en våd skorsten, regnvand f.eks. Ved tvivl, spørg skorstensfejeren.

For at forebygge kondens i skorstenen, kan man isolere skorstenen indvendig, ved at nedsænke eller støbe en isolerende kerne inde i den gamle skorsten.

Man kan også sænke en stålforing ned i skorstenen. Der findes flere produkter på markedet. Rådfør med skorstensfejeren, hvilket produkt der passer bedst til din skorsten.
 
  Løbe sod