Svendborg Kommune

Svendborg Kommune

Svendborg skyline

Svendborg kommune

Svendborg kommune

Svendborg skyline

Skarø

Skarø

Luftfoto af Skarø

Lovmæssig forankring

Den lovpligtige skorstensfejning bygger på:

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)


I ovennævnte bekendtgørelse står der blandt andet at: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at lovpligtig skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere.

Skorstene tilsluttet mindre oliefyrede anlæg, skal fejes mindst 1 gang om året.

Skorstene tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel, skal renses mindst 1 gang om året.

Skorstene tilsluttet større oliefyrede anlæg ( typisk industri og beboelsesejendomme ) skal fejes mindst 2 gange om året.

Fejningsterminerne for skorstene, fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på grundlag af en konkret vurdering af anvendelseshyppigheden og sodmængder.
  Røgrør og røgkanaler fra ildsteder skal renses sammen med skorstenen og lige så ofte.

Skorstensfejeren skal fjerne den sod der ved fejningen samler sig i ildstedet, eller andre steder.

Findes der i en skorsten glanssod, der ikke kan fjernes uden brug af mekanisk værktøj, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen udfræses, inden laget af glanssod medfører brandrisiko.

Skorstene, der er belagt med glanssod, som ikke kan udfræses, må ikke benyttes.

Skorstene, røgrør og ildsteder der er behæftet med mangler eller ulovligt opført iht. reglerne i bygningsreglementet, skal indberettes til kommunalbestyrelsen.

Alle oliefyrede kedler skal renses mindst én gang om året.

Skorstensfejeren har fri adgang til de steder, hvor det er nødvendigt for at udføre lovpligtigt skorstensfejerarbejde.